VERONICA 1 - WINTER 0

Januari brukar vanligtvis vara så urholkande att februari alltid intas i fosterställning. Jag brukar inte ens märka att månaderna skiftar för allt ser ju likadant ut i mörkret. Det känns annorlunda i år dock; jag vet att jag kommer överleva innan vintern ens är över. Vad jag egentligen ville säga med detta är: Fuck u vintern, du äger inte mig! Jag kommer stå kvar när du smälter bort! Mohahaha. Victory! Lol.
 
Hoppas du också har en ok vinter. Om inte, håll ut! Våren kommer till slut, det gör den alltid. xxx
///
For me, January is normally so draining that I always enter February like a ghost. I usually don't even notice the months changing because everything looks the same in the dark. This year is different though; I already know that I'm gonna survive, even though the winter isn't over yet. So what I really wanted to say with this is: Fuck u winter, u don't own me! I'll be standing when you melt away! Mohahaha! Victory! Lol.
 
Hope you're also having an ok winter. If not, hang in there! Spring will come eventually, it always does. xxx
 
Photos by Gil
 
Life, Me by others | |