SUMMER EUPHORIA / MELANCHOLIA

Det är första juni. Jag hänger i parker, lapar sol och dricker Weinschorle. Det har varit 30 grader vissa dagar men jag har inte badat än. Blir kanske imorgon.
 
Det är första juni. Det känns som att sommaren är över fastän den bara börjat. Varför är det så? Varför tänker jag: "första juni - snart är det mörkt igen"? Varför jagar vintern i kroppen? Lev i nuet, carpa lite fucking diem - hur gör jag det?
 
Det är första juni. Jag cyklar till jobbet varje dag. Det är jobbigt när jag är bakis men fint när solen går ned bakom Brandenburger Tor. Timmarna på kontoret känns årslånga när världen frestar utanför.  Jag borde göra mer - njuta mer. 
 
Det är första juni. Jag påminner mig själv om datumet om och om igen. Sommaren är inte över! Glöm vintern! Tre månader (minst)  av parker, sol och weinschorle är framför mig! Framför oss! DET ÄR FÖRSTA JUNI! 
 
scroll down for English
 
It's June first. I'm hanging in parks, filling up on D-vitamin and drinking Weinschorle. It's been 30 degrees some days, but I haven't gone to the lake yet. Maybe tomorrow. 
 
It's June first. It feels like the summer is over even though it just started. Why is it like that? Why do I think: "it's the first of June - it'll be dark soon"? Why is the winter roaring inside of me? Live in the now - carpe some fucking diem - how do I do that? 
 
It's June first. I'm biking to work everyday. It's painful when I'm hungover but beautiful when the sun sets behind Brandenburger Tor. The hours in the office feel like years when the world is tempting from the outside. I should do more - live more. 
 
It's June first. I'm reminding myself of the date over and over again. The summer isn't over! Forget about the winter! Three months (at least) of parks, D-vitamin and Weinschorle are ahead of me! Ahead of us! IT'S JUNE FIRST! 
 
 
 
Berlin bby, Life | |
#1 - - Joré:

Åh, så himla härliga (och somriga!!!) bilder. Och jag känner igen mig så mycket! Sommarångesten som säger att snart är det slut, snart är det roliga över. Men så är det ju inte! Vi hinner.

Svar: tack! Och jaaaaa vi hinner! Måste fånga så mkt solenergi som möjligt att en kan överleva de kalla månaderna!
Veronica Jonsson